Főooldal
Alapítvány

Alapítvány

Alapítványunk adatai:

Kőteleki Óvodáért alapítvány
Adószám: 18828698-1-16
Számlaszám: Jászárokszállás és Vidéke Körzeti

Takarékszövetkezet Kőtelek Kirendeltség
69400317-10040832

KŐTELEKI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kőteleki Óvodáért Alapítványt egy sikeres rendezvény bevételéből az óvoda dolgozói hozták létre 1997. februárban.

Az Alapítvány kiemelt célja:

  • az óvodás korú gyerekek részére egészséges testi, szellemi fejlődés biztosítása, képességfejlesztése, ismeretterjesztés biztosítása.

Az Alapítvány céljait közhasznú tevékenységként valósítja meg. Alapítványunk a törvényi előírásoknak megfelelően működik.

Alapítványunk sikeres pályázatai között tudhatja a TÁMOP-6.1.2 által támogatott,,Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok megvalósítása” című pályázatot: Edd és Tedd az egészségedért. Az elnyert támogatási összeg 10 millió forint volt.

A tervezett tematika szerint sikerült megvalósítani az egyéves programot. A gyerekek és szülők érdeklődéssel, aktívan vettek részt a tevékenységekben. Az újfajta ismeretek, a téma másféle megközelítése kiemelkedő érdeklődést eredményezett. Napjainkban felerősödött az egészséges életmód iránti igény, az egészséges életmódra nevelés pedagógiai kérdése kiemelt feladattá vált. A projekt programjai szinte kéthetente kerültek megrendezésre, melyben más-más tevékenységek (játszóház, táncház, főzőnap, sportverseny, túra, zenés gyermekműsor,) szerepeltek. Igyekeztünk közösen, minden alkalommal játékosan, kerettörténettel, élményszerűbbé tenni a programokat, hogy az ismeretek és tapasztalatok élményszerűségével is fokozzuk a hatékonyságot. Vidám, derűs perceket élhettek át, a gyermekek nagyszerű mozgásos tevékenységben próbálhatták ki magukat. A mindennapokba, az óvodai élet tevékenységrendszerébe, jól beleilleszthetők voltak ezek a játékok.. Oldott, jókedvű légkörben töltöttük el ezt az időt.

A pályázat megvalósítása maximálisan hozzájárult ahhoz, hogy a pedagógiai programunkban szereplő egészség nevelésünket még eredményesebbé tegyük, amit a pályázat kötelező fenntartási időszakában, ami még 3 év, tervszerűen fogunk megvalósítani.

Alapítványunk 2015 szeptemberében ismét sikeresen pályázott működés célú pályázatra. Az elnyert támogatási összegből, ami 572.000,-ft volt, Táncházas programokat szerveztünk, ruhaanyagokat vásároltunk, amiből táncos ruhák készültek. A programok 2016 február végén fejeződtek be.

A tervezett tíz táncházas programba valamennyi óvodás gyermeket bevontuk, akik résztvevői lettek a programoknak. A gyermekek megismerkedhettek a dunántúli, a duna-tisza közi, a tiszántúli magyar és cigány táncokkal, a tájegységekhez kötődő népviseleti ruhákkal. Havonta két alkalommal tartottuk meg a táncházas tevékenységeket. Valamennyi tevékenység után a gyerekek egészségük erősítéseként fogyaszthattak joghurtot, gyümölcsöket, 100%-os italokat, szendvicseket, zöldségeket.

A mozgásos, énekes-zenés táncos tevékenységek közben fejlődtek a gyermekek mozgáskoordinációs képességeik, az egyensúlyérzékük, téri tájékozódó képességük.

Minden szervezett tevékenység más-más népi körjátékok elsajátítását és azok megtanulását is eredményezte. Különböző népi játékok kiválóan alkalmasak voltak a közösségi érzés erősítésére és élményszerzésre is. A kitűzött mozgásfejlesztési célok mellett fontos volt a megszerzett közös élmény, a jó hangulat, valamint a gyerekekben kialakuló magyar néptánc iránti szeretet.

A felkínált pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni az óvodába járó gyermekek fejlődésének érdekében, hisz anyagi lehetőségeink nagyon korlátozottak. Hosszú azok sora, akik önkéntes munkájukkal, szabadidejükben az Alapítványra fordított energiáikkal, ötleteikkel, tapasztalatukkal segítik működésünket. Bevételünk a pályázati forrásokon kívül az adó 1%-ból származik még, melynek összege igen csekély. Ennek bevételéből minden évben tudjuk biztosítani a gyermekek részére a csoki mikulást, valamint a csoportok részére képességfejlesztő játékokat tudunk vásárolni karácsonyra.

,,Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”